youwin Escort Serdivan Serdivan Escort
Будівництво СКС

Структуровані кабельні системи

Структурована кабельна система – це сукупність кабелів, роз’ємів, панелей та розподільних пристроїв, що об’єднує будівлю чи групу будівель в єдиний інформаційний простір. Така система включає в себе комп’ютерні, телефонні, телевізійні мережі, а також кабелі охоронної та пожежної сигналізацій, систем контролю доступу та інших систем безпеки.

Основна відмінність СКС від простого комплексу мереж полягає у тому, що система проектується та монтується на етапі будівництва і в неї початково закладено величезну потужність та пропускну здатність. Це є одночасно й основною позитивною якістю структурованих кабельних систем (канали здатні витримати дуже велике навантаження), і їхнім основним недоліком (на відміну від проектування та монтажу простих телефонних чи комп’ютерних мереж, проектування вимагає залучення спеціалістів дуже високої кваліфікації).

Структурована кабельна система (СКС) – система, принцип побудови якої відповідає трьом основним вимогам:

  • вона є універсальною, тобто дає можливість використовувати її для передачі сигналів основних існуючих та перспективних видів мережевої апаратури різного призначення;
  • дозволяє швидко і з мінімальними затратами організовувати нові робочі місця і змінювати схему підключення без прокладання додаткових кабельних ліній;
  • дозволяє організовувати єдину службу експлуатації;

Окрім описаних вище вимог, структуровані кабельні мережі дозволяють:

  • за відносно високих початкових вкладень на будівництво мережі забезпечити суттєву економію повних затрат за рахунок тривалого терміну експлуатації структурованої кабельної системи та низьких експлуатаційних витрат;
  • підвищити надійність структурованої кабельної системи;
  • використовувати одночасно різні мережеві протоколи та мережеві архітектури в одній локальній мережі;
  • комбінувати в єдину систему оптичні та електричні тракти передачі сигналів;
  • усунути плутанину проводів у кабельних трасах локальних мереж;
  • забезпечити за рахунок принципу побудови мереж з окремих модулів швидку локалізацію несправностей, відновлення структурованої кабельної мережі чи перехід на резервні лінії;

Структурована кабельна система – основа інформаційної інфраструктури будь-якого підприємства, яка дозволяє звести в одну систему велику кількість інформаційних сервісів різного призначення: локальні комп’ютерні мережі, телефонні мережі, системи безпеки, відеоспостереження і т. ін. Саме тому такою важливою є роль СКС під час побудови корпоративної інформаційної системи: від того, наскільки грамотно побудовані локальні мережі, залежать надійність та безпечність різних операцій, без яких неможлива діяльність сучасного підприємства.

Компанія «Kremenets WDS» виконує увесь комплекс робіт, пов’язаних із побудовою комп’ютерних мереж. Спеціалісти нашої компанії здійснюють проектування локальних комп’ютерних мереж, тестування. Наша організація має необхідні ліцензії для здійснення діяльності у сфері створення мереж: побудови комп’ютерних мереж та побудови локальних мереж.